Contact

เรื่อง e-book

  เรื่อง e-book  

อาจารย์สอนเรื่อง e-book ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพิ่งรู้จริงๆนะเรื่องนี้ คงจะได้ค้นหาเรื่องที่จะเรียนได้ดีกว่าเดิมด้วย

สำหรับที่เป็นภาษาอังกฤษต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน โดยคลิกที่create free account แล้วเราก็กรอกประวัติ ชื่อของเราก็จะได้แจ้งเกิดอีกครั้งไง แล้วก็ลองเข้าไปค้นเลยนะ สู้สู้...

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59504, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #อนุทินการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)