Contact

ข่าวยุดเทคโนโลยี

  ข่าวยุดเทคโนโลยี  

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนังสือพิมพ์มติชน

วันที่ 4 กันยายน 2548

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2548 บทความของคุณโกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ได้ตีพิมพ์ในหัวข้อ ทำไมคนไทยเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้เรื่องซักที( อีกที)ทำให้ทราบความจริงว่า ปัญหานี้ไม่ได้ขึ้นอยูที่ตัวครูเท่านั้น แต่ยังมีตัวแปรอื่นอีกจำนวนมากที่ทำให้การจัดการศึกษาเพี้ยนไป เช่น การจัดทำหลักสูตร ครู นักเรียน ผุ้ปกครอง หรือขึ้นอยู่กับผู้บริหารการศึกษา เป็นต้น แต่ทุกฝ่ายต่างก็ให้ความสสำคัญในการจัดการศึกษานี้อย่างเต็มที่เพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซักวันหนึ่งคนไทยจะเรียนภาษาอังกฤษรู้เรื่อง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 59502, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #อนุทินการเรียนรู้

Recent Posts 

Comments (0)