กระดาษทำมาจากอะไร

กระดาษ หรือ paper มาจากภาษากรีกโบราณ เป็นชื่อเรียกวัสดุที่ใช้เขียนของชาวอียิปต์ papyrus ซึ่งเป็นต้นอ้อชนิดหนึ่ง ชาวอิยิปต์จะทำกระดาษมาจากต้นอ้อชนิดนี้ เมื่อประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสต์กาล ส่วนชาวจีนทำกระดาษจากไม้ไผ่ ชาวญี่ปุ่นทำกระดาษจากต้นหม่อน และคนไทยสมัยก่อน ทำกระดาษจากต้นข่อย ที่เรียกว่า สมุดข่อย สมุดไท เป็นต้นนน.บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เขาฉกรรจ์ความเห็น (0)