โอกาสและความสามารถ : ความสัมพันธ์และความแตกต่าง

พัฒนาความสามารถ เพื่อคว้าโอกาสดีๆ

มีคำอยู่สองคำที่จะอาจมีส่วนช่วยให้คนเรา
ประสบความสำเร็จในชีวิต นั่นคือ
คำว่า "โอกาส" และ "ความสามารถ"
สองคำนี้มีความสัมพันธ์กันและแตกต่างกัน..

หน้ายิ้มเทวดา"โอกาส" เป็นของที่ไม่ใช่ของๆเรา
แต่เป็นของที่คนอื่นหยิบยื่นให้เรา
หรือเป็นสิ่งที่เราต้องไขว่คว้าด้วยตัวเอง
ส่วน"ความสามารถ" เป็นของๆ เรา
ไม่ว่าจะมีมาตั้งแต่เกิดหรือสร้างขึ้นมาเอง
หน้ายิ้มเทวดา"โอกาส"เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายวับ
ไปได้ ถ้าเราไม่รีบรับหรือไขว่คว้าเอาไว้
"ความสามารถ" ต่างหากที่จะไม่หายไปไหน
เพราะเราสร้างมันขึ้นมาเองได้ด้วยคาถา
ที่มีชื่อว่า "ความพยายาม"
หน้ายิ้มเทวดาการเกิดมาเป็น "คนด้อยโอกาส" ในความหมายนี้
กลับไม่น่ากลัวเท่ากับเกิดมา
เป็นคน "ด้อยความสามารถ"เพราะนั่นหมายถึง....
คุณอาจไม่ได้ฝึกใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวคุณ


หน้ายิ้มเทวดาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจที่สุดของคำสองคำนี้ก็คือ ทุกครั้งที่ขีดความสามารถเพิ่มขึ้น
โอกาสก็มักจะเพิ่มตามมาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน


นาฬิกาทรายที่ทรายกำลังไหลนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายที่ทรายกำลังไหลมาเพิ่มขีดความสามารถ
และคว้าโอกาสดีๆกันนะคะนาฬิกาทรายนาฬิกาทรายที่ทรายกำลังไหลนาฬิกาทราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Opportunitiesความเห็น (0)