เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 14

1. pro-duct-ion รูปกริยา product (จาก produce) + ปัจจัย –ion เป็น production มีความหมาย ดังนี้

1.1 การผลิต (ด้านการเกษตรหรืออุตสาหกรรม) เช่น

the production of goods for sale in the Far East

การผลิตสินค้าเพื่อขายในตะวันออกไกล

High-tech production methods

วิธีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

The old model has gone out of production now.

รุ่นเก่าเดี๋ยวนี้เลิกผลิตแล้ว

Mass production คือ การผลิตจำนวนมากๆ ส่วน production line ก็คือ สายการผลิต ซึ่งหมายถึง สายคนงานและเครื่องจักรในโรงงานที่สินค้าต้องผ่านไปตามลำดับขั้นตอนการผลิต กล่าวคือ ผลิตชิ้นส่วน, ประกอบ, และตรวจสอบ เป็นต้น

1.2 ปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ เช่น

Wheat production has risen over the past years.

ผลผลิตข้าวสาลีได้เพิ่มปริมาณขึ้นในช่วงหลายปีนี้

1.3 การสร้างขึ้นมา เช่น

These proteins stimulate the production of blood cells.

โปรตีนเหล่านี้กระตุ้นการสร้างเซลล์เม็ดเลือด

1.4 การสร้างละคร หรือภาพยนตร์; การผลิตรายการโทรทัศน์หรือวิทยุ เช่น

She wants a career in film production.

หล่อนอยากได้งานำในด้านการสร้างภาพยนตร์

1.5 ภาพยนตร์, ละคร หรือรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่สร้างหรือผลิตขึ้นมา เช่น

a new production of King Lear

ละครเรื่องคิงเลียร์ ที่สร้างขึ้นมาใหม่

1.6 การนำหลักฐานออกมาแสดง เช่น

Entrance is only permitted/ Entry will only be allowed on production of your student ID card.

จะอนุญาตให้เข้าไปได้ ก็ต่อเมื่อแสดงบัตรนักศึกษาของท่านเท่านั้น

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 5 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

………………..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Yours: "...production line ก็คือ สายการผลิต ซึ่งหมายถึง สายคนงานและเครื่องจักรในโรงงานที่สินค้าต้องผ่านไปตามลำดับขั้นตอนการผลิต กล่าวคือ ผลิตชิ้นส่วน, ประกอบ, และตรวจสอบ..." is more expressive than what usually inderstood (that is: a line of work men/stations for assembling parts (in certain order) into finish-product -- ready for (transport and) sale.