๖๘๖. ทวงรักฝากลม

ทวงรักฝากลม

"ทวงรักฝากลม"...เป็นเพลงหนึ่งที่ฉันชอบฟังและร้องตาม

เสมือนตนเองมีอารมณ์ศิลปิน...ขอนำมาบันทึกไว้ใน Gotoknow

เป็นเพราะชอบฟังและร้อง...ทำให้เป็นการฝึกจิตให้มีจิตใจ

ที่สุนทรีได้อีกแบบหนึ่ง นอกจากการได้ฟังบทสวดมนต์หรือธรรมะ

และทำให้ฉันเห็นถึงว่า สมัยหนึ่งคนไทยเกรงว่าเพลงลูกทุ่งจะตาย

แต่สุดท้ายไม่ตายค่ะ...มีเด็กรุ่นใหม่ ได้นำเพลงลูกทุ่งมาร้อง

ออกจะไพเราะมาก ๆ เสียด้วยสิค่ะ...

ขอบคุณ ผู้แต่งเพลงที่ได้สร้างเด็กรุ่นใหม่ ๆ ของประเทศไทย

ให้ได้ร้องเพลงเพื่อจรรโลงเพลงลูกทุ่งให้อยู่คู่กับคนไทยนะคะ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านในบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘


ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=55r-hNr5D7g&list=RD55r-hNr5D7g&index=1
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)