กามสูตรเป็นหนังสือเพื่อสิทธิสตรีในเรื่องความรักอันเย้ายวนจริงหรือ? ตอนจบ

ความทันสมัยที่มหัศจรรย์

ความคิดในเรื่องเพศสภาพในภามสูตรเป็นเรื่องที่ทันสมัย นอกจากนี้ความคิดเรื่องผู้ชาย-ผู้หญิงก็มีความสลับซ้อน

กามสูตรยังเปิดเผยให้เห็นถึงเจตคติเกี่ยวกับการศึกษาของผู้หญิง, อิสรภาพทางเพศ, การไม่มีเรื่องผิดชอบชั่วดี ที่มีต่อการกระทำแบบรักร่วมเพศ ซึ่งเสรีนิยมมากกว่าคัมภีร์อินเดียโบราณ และอินเดียในยุคปัจจุบันนี้ด้วย

แล้วกามสูตรจะเป็นหนังสือที่ว่าด้วยสิทธิสตรีในเรื่องความรักแบบเย้ายวนหรือไม่

หล่อนกล่าวกับเราว่า “ฉันจะไม่เรียนกามสูตรเป็นหนังสือเพื่อสิทธิสตรีในความหมายที่แน่ชัด เพราะว่าจุดประสงค์ของกามสูตรก็ไม่ใช่เพื่อสิทธิสตรี จริงๆแล้วก็เพื่อพวกผู้ชาย นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับพวกผู้ชายในการควบคุมผู้หญิงด้วย”

                “ฉันคิดว่า กามสูตรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับพวกสิทธิสตรี เพราะในนั้นจะมีการให้เหตุผลเกี่ยวกับความเสมอภาคของผู้หญิง, ความเสมอภาคในการหาความหฤหรรษ์ทางเพศ, สิทธิสตรีในการดำรงอยู่กับผู้ชายที่ตนเองสนใจ”


(Doniger กล่าวว่า กามสูตรยังคงมีความสำคัญในโลกทุกวันนี้)

Doniger เชื่อว่า หนังสือที่สลับซับซ้อนนียังคงเกี่ยวข้องกับโลกทุกวันนี้ กามสูตรปรากฏครั้งแรกในอินเดีย ในขณะที่ชาวยุโรปกำลังโหนต้นไม้อยู่เลย

“จิตวิทยาพื้นฐานซึ่งยังคงจริงอยู่ตลอดเวลา และระดับความรุนแรงทางด้านเพสทำให้เราจำเป็นต้องใช้หนังสือแบบนี้ เพื่อที่จะสอนเราในการควบคุมด้านมืดของแรงขับทางเพศ และนับถือความรู้สึกของคู่นอนของเรา ในทางปฏิบัติ กามสูตรจะเตือนพวกผู้ชายให้ต่อสู้กับเพศวิถที่ควบคุมไม่ได้ และจบลงด้วยการข่มขืน ด้วยเหตุดังนี้ ฉันจึงเชื่อว่ากามสูตรเหมาะกับศตวรรษที่ 21”

แปล และเรียบเรียงจาก

Soutik Biswas. Is Kama Sutra a feminist book of erotic love?

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-33685043

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การวิจารณ์เพลง หนัง หนังสือ และสังคมร่วมสมัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กามสูตร...คิดได้ก่อน นะคะ .... อยากให้เรื่อง...

ชั้นวรรณะในอินเดีย พัฒนาไปได้ดี นะคะ ....


ขอบคุณค่ะ

ผมว่านะครับ กามสูตร เป็นดราม่าเสียดสีสังคมวัฒนธรรม โดยสื่อถึง ธรรมชาติ อิสรภาพ อารมณ์ ความรู้สึก เป็นเรื่องที่น่าทำวิจัยต่อยอดอย่างจริงจัง และก็นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่ง ‘เปลี่ยนมุมคิดด้วยจิตวิทยาภาคพิสดาร’ (Quirkology) ของ ‘ริชาร์ด ไวส์แมน’