หลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ

กศน.ตำบลไผ่ลิง เปิดหลักสูตรระยะสั้นภาษาอังกฤษ

วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม 2558

ณ กศน.ตำบลไผ่ลิง วัดพระญาติการาม

วิทยากรโดยอาจารย์กอบแก้ว วรวาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)