ศูนย์ฝึกอาชีพ อาหารขนม

กศน.ตำบลไผ่ลิงเปิดหลักสูตรระยะสั้น ทำอาหารขนม ณ กศน.ตำบลไผ่ลิง วัดพระญาติการาม

ในวันที่ 2 - 15 มิถุนายน 2558


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลไผ่ลิงความเห็น (0)