"ปริศนา หาธรรม"

ปัญหาธรรมวันนี้คือ--


๑) หาบไม่หนัก คืออะไร?

๒) ตักไม่เต็ม คืออะไร?

๓) เค็มไม่จืด คืออะไร?

๔) มืดไม่แจ้ง คืออะไร?


------------๑๐/๘/๕๘-------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จับความคิดความเห็น (0)