วันสตรีไทย ประจำปี 2558

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2558 และพระราชทานรางวัลสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น ณ ฟอร์รั่ม อิมแพค เมืองทองธานี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)