การให้คำปรึกษาที่เน้นปัจจุบัน คือ จิตวิทยาแนวพุทธ

ในการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน ได้มีโอกาสได้ให้คำปรึกษาคนไข้ที่มารับยริการด้วยอาการเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า จนกระทั่งนอนไม่หลับ ในกระบวนการให้คำปรึกษานั้นได้ให้คนไข้ได้ทราบถึงความทุกข์ที่ตนเองประสบอยู่ และสะท้อนให้คนไข้เห็นว่า จะทำให้ตนเองมีความสุขได้ก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ให้คิดอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น โดยนึกเห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเองให้มาก เมื่อรักตนเองแล้วจึงจะสามารถดูคนอื่นได้ และที่สำคัญก็ต้องมีเป้าหมาย ว่าเราควรหวังแค่ไหน เหมาะสมหรือไม่ นี้เรียกว่า คิดแต่ปัจจุบัน ทำให้สบายใจ "เพราะพอเพียง ทำให้ใจเพียงพอ ไม่ท้อใจ "

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน saenbookความเห็น (0)