หาแสงที่อยู่ในตัวนักเรียน

เด็กหลายคนมีศักยภาพ ที่ผู้ใหญ่หลายคนอาจคิดไม่ถึง แต่การแสดงพฤติกรรมของเด็กแต่ละคน แสดงออกมาไม่เหมือนกันบางคนอาจแสดงในด้านที่ว่างออกมาคือการตั้งใจเรียน การเป็นเด็กดี นั่นคือสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนคาดหวังจะให้เด็กเป็น แต่มีเด็กอีกส่วนหนึ่ง ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว การแสดงออกที่ผู้ใหญ่อาจเลี่ยงที่จะให้ความสนใจแก่เด็กเหล่านั้น ซึ่งศักยภาพของเด็กเหล่านี้อาจจะมีมากมาย หากได้รับโอกาสได้แสดงศักยภาพนั้นออกมาใช้หาแสงที่อยู่ในตัวนักเรียคุณอมรรัตน์ สีหะปัญญา ได้กล่าวถึง การให้โอกาสเด็กได้แสดงความสามารถและศักยภาพของเขาออกมา ไม่ว่าเด็กเหล่านั้นจะมีพฤติกรรมแบบใด สถานภาพทางคมและระดับทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นแบบใด หรือมีความก้าวร้าวในตนเองเพียงใด แต่หากเด็กเหล่านั้นได้รับโอกาส ที่จะแสดงความสามารถในตัวเองรวมถึงพฤติกรรมอีกด้านหนึ่งที่ไม่เคยได้แสดงออกมาและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใหญ่ หรือผู้ให้โอกาสต่อเขา เข้าใจเขาเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมา จะทำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงและนำศักยภาพที่มีในตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ศักยภาพและแสงสว่างในตัวเด็กมีอยู่เสมอ อยู่ที่การเชื่อมั่น ความเข้าใจ และโอกาสที่ให้เขาได้แสดงออกมาเท่านั้นเองIFrame
ขอบคุณภาพประกอบ จาก
http://pantip.com/topic/31083224
https://www.youtube.com/watch?t=27&v=w6IkLwnCBmg&hd=1

ขอบคุณคลิปจาก https://www.youtube.com/watch?t=27&v=w6IkLwnCBmg&hd=1


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การค้นหาตนเองความเห็น (0)