ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
ทอง ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี อินทอน

ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรีคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่ให้ตั้งในชุมชน


ย่านยาว

20150723221315.docx

ภาพ โรงไฟฟ้าชีวมวลทำไมถึงเกิดโรงไฟฟ้าชีวมวล (คุยกันภาษาชาวบ้าน + วิชาการนิดหน่อย)

เกิดจากนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ทุกภาคส่วน ช่วยกันและหันมาใช้พลังงานทดแทนโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและเหลือใช้จากภาคเกษตร มาใช้ให้เป็นประโยชน์

โดยกำหนดภายในปี 2564 ต้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลให้ได้ 3,630 เมกะวัตต์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2555)

โรงไฟฟ้าชีวมวลทำงานอย่างไร (ที่จะเกิดที่สามชุก)

20150723221315.docx20150723221315.docx


อธิบายง่าย ๆ แบบชาวบ้านคือ จะเอาเศษวัสดุทุกอย่างที่เผาแล้วทำให้เกิดความร้อน แล้วเอาความร้อนที่ได้นั้นไปต้มน้ำให้เดือด เมื่อน้ำเดือดจะกลายเป็นไอน้ำ แล้วต่อท่อเอาไอน้ำไปปั่นมอเตอร์ผลิตไฟฟ้า

อ่านแล้วมองดู.....ไม่เห็นว่ามันจะเกิดมลพิษและผลกระทบต่อชุมชนเลย.........แต่ มันเกิดผลกระทบครับ และเกิดมากด้วยถ้า

ผู้ที่ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขาดการจัดการควบคุมที่ดี เช่น

1. นำเครื่องจักรที่ไม่ได้มาตรฐานราคาถูกมาใช้ ( ราคาแพงไม่คุ้มต่อการลงทุน )

2. ขาดการบริหารจัดการเรื่องน้ำเสีย ที่ดีภาพ น้ำเสียจากโรงงาน


3. ขาดการป้องกันระบบเสียง ที่ดี

4. ขาดการบริหารจัดการขยะที่เกิดจากการเผาไหม้ ที่ดี

5. ขาดการใช้เครื่องที่มีระบบควบคุมบำบัด กำจัดก๊าซต่าง ๆ รวมถึงฝุ่นละออง ที่ดี

6. ไม่มีแผนปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในขบวนการผลิตที่ดี ( เครื่องจักรเครื่องยนต์ กลไกทุกชนิด คุณภาพการใช้งานในช่วง 1 - 3 ปี จะเป็นไปตามสเปคเครื่องหลังจาก 3 ปีผ่านไปแล้ว ไอ้โน่นก็สึกหรอ ไอ้นี่ก็เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ไอ้นั่นก็จะเสีย จึงทำให้มาตรฐาน ขบวนการควบคุม และป้องกันมลพิษต่าง ๆ ต่ำลง มลพิษต่าง ๆ ก็จะไปฟุ้งกระจายสร้างความเดือดร้อนกับชุมชนใกล้เคียง เปรียบเทียบง่าย ๆ เหมือนท่านถอยรถป้ายแดงมาใหม่ ๆ ไม่มีปัญหาอะไรเลย พอใช้ไปเข้าระยะที่ 3 - 5 ปี เริ่มมีปัญหาโน่นนี่นั่นแล้ว จริงแท้แน่นอนฟันธง )

สิ่งต่าง ๆ ทั้ง 6 ข้อเหล่านี้แหละที่ชาวบ้านชุมชนตำบลย่านยาวกลัว เพราะคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่นอน ( มีตัวอย่างให้ดูให้ได้พบเห็นอยู่ หลายโรง ในสุพรรณก็มีเกิดขึ้นแล้ว )

ชาวบ้านชุมชนตำบลย่านยาวจึงคัดค้านไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล ในเขตชุมชนผลกระทบที่จะเกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวลในเขตในเขตชุมชน ( ที่ผู้ประกอบการละเลยและขาดการบริหารจัดการที่ดี )


ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีดังนี้ ( คิดแบบชาวบ้าน บ้านนอก )

1) ผลกระทบทางเสียง ชุมชนที่อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าจะได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะการทำงานของเครื่องยนต์เครื่องจักรในการผลิตต้องเกิดเสียงดังแน่นอน ท่านลองคิดดูสิครับ ใครที่มีบ้านอยู่ใกล้ถนน รำคาญเสียงดังจากรถที่วิ่งไหม ต้องรำคาญแน่นอน รถบนถนนแค่วิ่งมาแล้วผ่านไปแต่เสียงดังของเครื่องยนต์/เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้ามันดังอยู่กับที่ และบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ ๆ จะทนได้ไหมครับ

2) ผลกระทบด้านน้ำ ขบวนการผลิตไฟฟ้าชีวมวลต้องใช้น้ำมากมายในการผลิต ตอนมีน้ำอุดมสมบูรณ์ปัญหาเกิดน้อย พอตอนน้ำแล้งจะทำอย่างไร ภาคเกษตรก็จะใช้น้ำ โรงไฟฟ้าก็จะใช้น้ำ จะเกิดการแย่งน้ำกันขึ้น

3) ผลกระทบจากน้ำที่เสีย น้ำที่ผานขบวนการผลิตไฟฟ้าจะเป็นน้ำร้อน หากลักลอบปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ กุ้งหอยปูปลา ผักหญ้าตายหมด (ระบบนิเวศน์เสียหาย) หากกักเก็บไว้ในบ่อกักจะแน่ได้อย่างไรว่าจะป้องกันการซึมลงในชั้นใต้ดิน (ระบบน้ำบาดาลจะเสียหาย)

4) ผลกระทบด้านของเสียที่เป็นขยะมีดังนี้

4.1) ขยะมูลฝอยทั่วไป

4.2) กากของเสียจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล

ภาพเถ้าชานอ้อยที่ผู้ประกอบการบอกว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทำไมถึงมีกองเป็นภูเขาเลากาเช่นนี้


ขยะกากของเสียที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล

ขยะมูลฝอยทั่วไปจะไม่ขอกล่าวถึง จะกล่าวถึงเฉพาะขยะที่เกิดจากกากของเสียจากการผลิตไฟฟ้าชีวมวล

จากข้อมูลของบริษัทฯ แหล่งที่ทำข้อมูลในโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ทำรายงานไว้ว่า

การผลิตไฟฟ้า 1 เมกะวัตต์ จะเกิดขยะที่เป็นเถ้า 2.13 ตัน/วัน

การผลิตไฟฟ้า 6.34 เมกะวัตต์ จะเกิดขยะที่เป็นเถ้า 13.50 ตัน/วัน

การผลิตไฟฟ้า 6.34 เมกะวัตต์ จะเกิดขยะที่เป็นเถ้า 4,927.50 ตัน/ปี

สรุปจะมีขยะที่เป็นเถ้าจากการเผาเชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้า เกือบ 5,000 ตัน/ปี ต่อไปอีก 10 ปี ขยะเหล่านี้จะเต็มชุมชน

5) ผลกระทบที่เกิดจากการขนส่งวัสดุที่นำมาเผาไฟเพื่อต้มน้ำ เมื่อวัสดุในพื้นที่หมดจะต้องมีการหาวัสดุเชื้อเพลิงจากต่างถิ่น ต่างจังหวัด เข้ามาเผาต้องใช้รถบรรทุกปีละกี่เที่ยว การจราจรในชุมชนที่ตั้งโรงงานจะเต็มไปด้วยรถบรรทุก ก่อให้เกิดอันตราย ถนนพังชำรุดก่อนเวลาอันควรภาพ ถนนชำรุด


6) ทำลายระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าบางแห่งบางพื้นที่ หมดเชื้อเพลิงที่จะใช้ ก็เปิดรับซื้อไม้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ปลายไร่ปลายนา ข้างถนน ชาวบ้านแอบลักตัดไปขายให้โรงไฟฟ้าเหล่านี้เป็นจำนวนมาก

7) ผลกระทบทางอากาศ อันนี้จะเกิดความเสียหายเริ่มตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับชาติ หลายท่านคง... งง .....ถึงระดับชาติเชียวหรือ....ถึงครับ

7.1) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ทั้งที่มองด้วยตาเปล่าเห็นและไม่เห็น

7.2) ก่อให้เกิดก๊าซต่าง ๆ ที่มีสารพิษทำลายทั้งระบบนิเวศน์และสุขภาพร่างกายของมนุษย์ พืชและสัตว์ ดังนี้


มีการประมาณการณ์ว่าการเผาชีวมวลจะทำให้เกิด

1. ฝุ่นละอองประมาณ 30 – 80 มิลลิกรัมต่อกิโลวัตต์ไฟฟ้าที่ผลิตได้ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน

2. ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ประมาณ 290 – 820 มิลลิกรัมต่อกิโลวัตต์

3. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (co)

ควันจากการเผาชีวมวลยังประกอบไปด้วย

1. สารไฮโดรคาร์บอนอีกกว่า 60 ชนิด

2. สารอันดีไฮด์และคีโตน อีก 17 ชนิด

3. สารก่อมะเร็งในกลุ่มพีเอเอช (PAH.) ได้แก่

- เบนซีนฟอร์มาดีไฮต์

- บิวตะไดอีน

- สไตรีน

ควันไฟจากการทำอาหารก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

มีรายงานการศึกษาพบว่า การสัมผัสควันไฟที่เกิดจากการเผาชีวมวล เพื่อทำอาหารและการให้ความอบอุ่นจะทำให้เกิดอันรายต่อสุขภาพ ได้แก่

1. การระคายเคืองต่อตา

2. กระทบต่อระบบทางเดินหายใจ

3. ลดการทำงานของปอด

4. ทำให้เกิดโรคติดเชื้อเฉียบพลันในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง

5. โรคปอดอุดตันเรื้อรัง

6. โรคหอบหืด

7. วัณโรค

8. มะเร็งปอด

อันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาชีวมวล

ผลการศึกษาทั่วโลกยืนยันว่า การสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กสามารถผ่านเข้าไปถึงปอดและถุงลมปอดได้ จะมีผลต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้

- โรคในระบบหายใจ

- โรคหัวใจ

- ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของปอดลดลง

- เพิ่มอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคปอดและโรคหัวใจ

- ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดจะหืดบ่อยขึ้น

- เกิดโรคหลอดลม

- โรคปอดอักเสบ

อันตรายของก๊าซและสารพิษที่เกิดจากการเผาชีวมวล

1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ : จะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และเกิดอาการหัวใจวาย การรับสัมผัสในระดับความเข้มข้นสูงจะทำให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว

2. ก๊าซที่มีสารในกลุ่มพีเอเอช (PAH) เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็ง

3. ออกไซด์ของไนโตรเจนเมื่อรวมตัวกับไอน้ำจะทำให้เกิดกรดไนตริก จะระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ไอ แน่นหน้าอก หลอดลมตีบ

4. ก๊าซโอโซน (O₃) ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าชีวมวลจะทำให้เกิดความผิดปกติของโลหิต ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ลดการทำงานของปอด และโรคมะเร็งปอด

ข้อมูลการเจ็บป่วยของประชาชนที่อยู่ใกล้โรงงานไฟฟ้าจำนวน 2 แห่ง ในกลุ่มตัวอย่างจำนวน 392 คน

ประชาชน 392 คน

- โรคภูมิแพ้ ร้อยละ 31.6 %

- โรคหอบหืด ร้อยละ 13.0%

- โรคหัวใจ ร้อยละ 7.1 %

- มีอาการไอ

- เจ็บคอ

- ระคายเคืองจมูกและลำคอ

- หายใจขัอ ไม่สะดวก

- แสบตา / ตาอักเสพ / ตาแดง

- ผื่นคัน

อ้างอิงจาก เว็ปไซค์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

http://www.healthstation.in.th/action/viewvideo/1880/_________________________________________________/

โรงไฟฟ้าชีวมวลส่งผลกระทบระดับชาติ

( เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคือ )

1)จากการที่รัฐมีนโยบาย

ใช้พลังงานทดแทน ใช้โรงไฟฟ้าชีวมวลผลิตไฟฟ้าได้ประโยชน์ด้านพลังงาน ช่วยผลิตไฟฟ้าให้ กฟภ. ไม่ทราบว่าได้คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพร่างกายของประชาที่อยู่รอบ ๆ โรงไฟฟ้าหรือไม่ ว่ากระทรวงสาธารณะสุขต้องใช้งบประมาณของรัฐ เป็นค่ารักษาพยาบาล ประชาชนเหล่านี้เท่าไหร่ อะไรมันคุ้มกว่ากัน ไอ้ที่ได้มันคุ้มกับเสียหรือไม่

2) เรื่องความสามัคคีในชาติ

เท่าที่ติดตามข่าว ที่ไหนมีการตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล จะมีประชาชนรวมตัวคัดค้านที่นั่น ในเมื่อหลาย ๆ จังหวัด หลาย ๆ ท้องที่ มีแต่เรื่องขัดแย้งกัน ประท้วงกัน แตกแยกทางความคิด คิดต่างกัน แล้วจะเรียกหาความสามัคคีในชาติได้จากที่ไหน

“ ลองคิดเล่น ๆ ดูซิว่า มูลเหตุอะไรที่ทำให้คนในชาติแตกความสามัคคีกัน ” ใครจะเข้ามาแก้ไข ประชาชน หรือรัฐบาล หรือ จะปล่อยให้คนในชาติขัดแย้งกัน ประท้วงกัน แตกแยกทางความคิด คิดต่างกัน ในเรื่องการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลใกล้แหล่งชุมชน แบบนี้กันไปเรื่อย ๆ ใช่ไหม ...????????? เห็นรนณรงค์ให้คนในชาติสามัครคีกัน.........

หมายเลขบันทึก: 592711เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 13:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มีนาคม 2016 14:40 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

สวัสดีค่ะ

ดิฉันเข้ามาอ่านรายละเอียด แต่อ่านไม่ได้ค่ะ

เท่าที่ทราบนะคะ โรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงไฟฟ้าที่นำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ดิฉันไม่มีข้อมูลว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลจะสร้างมลพิษให้สิ่งแวดล้อมหรือไม่

เห็นทีต้องหาความรู้เพิ่มเติมแล้วค่ะ

วันนี้ ( 30 พ.ย.58 ช่วงหัวค่ำ ) ที่ย่านยาวช่วงหัวค่ำ มีควันสีขาวจากปล่อง ร.ง.จำนวนมากพวยพรุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า ?????? เป็นนิมิตหมายหรือสิ่งบอกเหตุว่า....ขบวนการมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิต.........กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว....อีก 3 - 5 ปี ต่อจากนี้สิ่งที่พวงเรากังวลได้เริ่มขึ้นแล้ว...เด้อ ....

คนย่านยาวจริงใจค้านโรงไฟฟ้าชีวมวลจริงหรือเปล่า

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี