อะไรคือศิลปะ

salahtoon
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน

blackfat one minute ชุด"เรียนรู้ศิลปะพื้นฐาน"ตอน "อะไรคือศิลปะ"
ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอา­รมณ์ ความรู้สึก ปัญญา ความคิดและความงาม
ขอเน้นคำว่า สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เท่านั้น…
มนุษย์ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ต้องมีส่วนประกอบ 2 ประการ
ประการที่ 1 มีความงาม
ประการที่ 2 มีความคิดสร้างสรรค์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน blackfatTV "ทีวีสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลา"ความเห็น (0)