การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

จากการเดินทางไปหาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ ประเทศญี่ปุ่น ที่เรียกว่า "การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์" บนฐานคิดของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ นั้นพบว่า ทุกอย่างที่ประเทศนี้จัดได้อย่างลงตัว ระบบการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การให้ท่องเที่ยวปลอดภัย สร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยว การเดินทางสะดวก ระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ทำได้ดี เหมือนที่บอกคือ "ถ้าทำให้ดีต้องอย่าทำเพื่อนักท่องเที่ยวจงทำเพื่อคนท้องถิ่น แล้วนักท่องเที่ยวจะได้เอง"

การสร้างระบบการท่องเที่ยวเพียงมีคนมาสนับสนุนก็จะทำให้ฟันเฟือง สามารถหมุนได้ตลอดเวลา

วารัชต์ 21กค58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การท่องเที่ยวไทยความเห็น (0)