ชีวิตที่พอเพียง :๒๔๕๗. ความรักผู้อื่น


หนังสือเล่มน้อย ชุดธรรมะใกล้มือ เรื่อง ความรักผู้อื่น ซึ่งพิมพ์ออกเผยแพร่ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง สำหรับการดำรงชีวิตที่ดี ผมตีความว่า เรื่องที่ท่านพุทธทาสสอน ตรงกับแนวทางภาวนาแบบหนึ่ง ที่ฝรั่งเรียกว่า loving and kindness การภาวนาแบบแผ่เมตตาช่วยให้จิตใจสงบวิจารณ์ พานิช

๓๐ พ.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)