โพชฌงค์๗

..ขออธิบายเรื่องโพชฌงค์๗

ในส่วนที่ผมศึกษา..

..ขอนิยามโพชฌงค์๗จากการค้นคว้า

ศึกษาและลองผิดลองถูก ตามประสาผู้ด้อยประสบการณ์ทางศาสนา

นะครับ..

..โพชฌงค์๗ คือ การเข้าถึง..พุทธะ..

เพื่อเป็นต้นทางของการเดินทางสู่นิพพาน..

ระหว่างการเข้าถึงพุทธะ..จะเกิดผลสำคัญต่อ

ร่างกาย จิตใจ และปัญญา.. อันเอื้อต่อการเดินทางข้ามพ้นวัฏสังสาร..

ผมถือว่า..การฝึกมวยตามแนวโพชฌงค์๗

นับเป็นสุดยอดวิชาสร้างสุขภาวะที่เข้มแข็ง

..ครับ..

ปัญหาคือการตีความกระบวนวิธีฝึก

ตามแนวโพชฌงค์๗ว่าจะทำอย่างไร?..

ให้สามารถเข้าถึงพุทธะได้..

เนื่องจากพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ของไทย

ในปัจจุบันไม่เคยตีความตามแนวนี้

จึงขาดการค้นคว้าศึกษา..

ส่วนมากท่านนำมาสวด(บอก)ให้กับ

คนเจ็บคนป่วยเฉยๆ..

โดยหวังจะให้เกิดกำลังใจ

จากการฟังสวดโพชฌงคปริตร..ครับ

..อันนี้น่าเศร้าใจมากที่เราไม่เข้าใจ

หลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา

ที่เน้นการปฏิบัติ..และความเป็นเหตุเป็นผล..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชม อ.

ในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการ"ปฏิบัติ"

ด้วยการน้อมนำคำสอนไปใช้จริงเพื่อนำไปสู่การปฏิเวท

ด้วยความเคารพครับ