​บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2

พระดำริโครงการอันหลากหลาย

อันมากมายบนแผ่นดินถิ่นสยาม

มีประโยชน์แห่งยุคในทุกยาม

ทุกเขตคามทั่วไทยได้ร่มเย็น


ทรงอดทนค้นหาจากสาเหตุ

ทั่วประเทศลำบากและยากเข็ญ

พระแน่วแน่แก้ไขได้บำเพ็ญ

ไทยจึงเป็นเช่นไทยในวันนี้


วันพระราชสมภพครบสมัย

ต่างร่วมใจถวายองค์พระทรงศรี

ด้วยเรี่ยวแรงแห่งรักและภักดี

สามัคคีถวายองค์ทรงพระเจริญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)