Thank You Germany

เมื่อเช้า(9กรกฏาคม 2558)ขณะขับรถ ได้ฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ภาคภาษาอังกฤษ ทาง FM 88 MHz
เวลา ประมาณ 7.30 AM ได้ยินบทสัมภาษณ์ท่านทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ ในตอนหนึ่งว่า
***** Thank You Thailand, Thank You Thailand *****

จึงอยากจะขอขอบพระคุณย้อนกลับ ไปยัง ประเทศเยอรมัน ว่า ***Thank You Germany, Thank You Germany,Thank You Germany *** ด้วยความสัมพันธ์และมิตรไมตรีอันดีเสมอมา โดยเฉพาะ 2 เรื่องสำคัญที่ได้จากประเทศเยอรมันมาช่วยพัฒนาประเทศไทย

1. ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่แบบประเทศเยอรมันที่จะนำมาใช้

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงออกแบบระบบเลือกตั้งใหม่ที่เรียกว่าระบบ สัดส่วนแบบผสม หรือ Mix Member Proportional หรือ MMP หรือที่นิยมเรียกกันว่าระบบเยอรมัน เพื่อตอบสนองโจทย์ทางการเมืองที่ไม่ต้องการให้รัฐบาลได้รับเสียงข้างมากเกิน ไป

2.สหกรณ์หาทุนที่ประเทศไทยก็นำมาใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. 2393 ผู้พิพากษาชาวเยอรมันแห่งเมืองเดลิตซ์ ชื่อนายเฮอร์มัน ซูลซ์ (Hermann Schulze) จัดตั้งสหกรณ์ประเภทหาหุนขึ้นในหมู่ชาวเมือง ช่างฝีมือ และพ่อค้าขนาดเล็ก โดยรวบรวมขึ้นเป็นองค์การเพื่อจัดหาทุนให้สมาชิกกู้ยืม ต่อมา พ.ศ. 2405 นายฟริดริค วิลเฮล์มไรฟ์ไฟเซน (Friedrich Wilhelm Raiffisen) ชาวเยอรมัน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี เมืองเฮดเอสดอร์ฟ ได้จัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นในหมู่ชาวชนบทซึ่งเป็นเกษตรกรโดยจัดเป็นองค์การ เพื่อจัดหาทุนให้แก่สมาชิกกู้ยืมเช่นเดียวกัน ในเวลาต่อมาการรวมกันเป็นสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก็ ได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ อันเป็นประโยชน์และเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งสหกรณ์มาจนถึงปัจจุบัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบคำสำคัญนี้มาก..เจ้าค่ะ..ขอบพระคุณเยอรมัน..ขอบพระคุณ ประเทศไทย..

มีดอกไม้มาฝากขอบพระคุณทั้งสองประเทศที่มีความสัมพัน์กันมาหลายๆด้าน..มันบานในฤดูร้อน..ที่เยอรมัน..กุหลาบประเภทนี้เคยเห็นที่ภูกระดึง..เมื่อห้าสิบปีที่แล้ว..เจ้าค่ะ...(...ยายธี)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ