​บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ


พระคู่บุญบารมีศรีสยาม

ดำเนินตามบาทวิถีศรีกษัตริย์

ทรงดำริโครงการงานเร่งรัด

พระช่วยพัฒนาประชาชน


“พระเจ้าอยู่หัวนั้นท่านเป็นป่า

ฉันเป็นน้ำรักษาป่าทุกหน”

พระดำรัสกษัตรีศรีมงคล

ดำเนินบนหนทางเพื่อสร้างไทย


วันคล้ายวันราชสมภพขอนบน้อม

ราษฏร์รัฐพร้อมศรัทธามหาสมัย

ต่างร่วมแรงแห่งหวังกำลังใจ

ถวายให้พระองค์ทรงพระเจริญ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (0)