มุมมองของนายอานันท์ ต่อการเมืองไทย

มุมมองของนายอานันท์ ต่อการเมืองไทย

อ่านได้ที่ , , ที่จริงลงในไทยโพสต์ด้วย แต่ค้นไม่พบ

วิจารณ์ พานิช

๒๓ มิ.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)