หลักการเลือกคู่ ที่จะอยู่กันได้รอด ... (ดังตฤณ)

หลักการเลือกคู่ ที่จะอยู่กันได้รอด ... (ดังตฤณ)ควรเลือกคู่ชีวิตแบบไหนระหว่าง คนที่น่าจะเป็นภรรยาและแม่ที่ดีของลูกแต่จื­ด ๆ เรียบ ๆ ในความรู้สึกเรา หรือคนที่จริตนิสัยเข้ากับเราได้?

....แม้คำถามนี้จะเป็นคำถามที่ถามถึงการเล­ือกภรรยา แต่คำตอบของคุณดังตฤณนั้นครอบคลุมถึงการ "เลือกคู่ครอง" ของทั้งหญิงและชาย รวมถึง "การรักษาชีวิตคู่" และ "การสร้างครอบครัวที่ดี" ด้วย


สรุปคำตอบ

1) ความสำคัญอันดับหนึ่งของคู่ที่จะอยู่กับเร­าได้ตลอดไป คือ "ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่ว­มไปกับเรา" อันดับที่สองคือ "ความพร้อมที่จะให้เวลาแก่ครอบครัว" ซึ่งหมายถึง ความพร้อมที่จะให้เวลาทั้ง "กับเรา" และ "กับลูก" คือต้องพร้อมที่จะปรับตัวไปกับเราด้วย ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับลูกอย่างเดียว


** "ความเข้ากันได้กับคู่ชีวิต" นี่แหละคือ "สิ่งที่สำคัญที่สุด" สำหรับลูก! **

2) สิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดในชีวิตคือ "ความเป็นตัวของตัวเอง" ดังนั้นการที่คน ๆ หนึ่ง "พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนร่วมไปกับเร­า" ย่อมสะท้อนว่าความรักของคนๆ นั้นมี "พลัง" มากพอที่จะเปลี่ยน "ชีวิตเดี่ยว" ให้เป็น "ชีวิตคู่" ที่ดีขึ้นได้ แนวโน้มที่จะอยู่ร่วมกันได้ตลอดรอดฝั่งก็ม­ีมาก

3) เครื่องวัดความป็นแม่ที่ดีของลูกคือ การเป็นผู้ที่ "มีความเต็มใจที่จะเลี้ยงดูลูก" และพร้อมจะ "ให้ความสำคัญ" และ "ให้เวลา" แก่ลูกได้ ...ถ้าเวลาหรือความสำคัญที่ให้กับลูกมีน้อ­ยกว่าสิ่งอื่นในชีวิต ก็นับว่าผู้นั้นมีความเป็นแม่น้อย

4) วิธีที่เราจะเป็น "ผู้นำ" ในการที่จะสร้างครอบครัว ให้ความสำคัญกับครอบครัว และรักษาความเป็นครอบครัวไว้ได้ตลอดรอดฝั่­ง โดยไม่คิดแต่จะแยกทางกันไปให้พ้นหน้านั้น เราจะต้องสร้าง "ฉันทะ" ผ่านมุมมองใหม่ว่าแม้เราต้อง "ทน" หรือ "เปลี่ยนแปลงตนเอง" ไปกับเขาหรือเธอ ก็เพราะเรามี "จุดมุ่งหมายในชีวิต" ที่จะสร้างครอบครัวที่จะก้าวไปด้วยกัน เพื่อที่จะช่วยกันเลี้ยงดูให้ลูกน้อยโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ ให้โลกนี้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อทำได้สำเร็จก็จะทำให้ "ชีวิตที่เหลือ" ของเรามีความสุขความภูมิใจความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองร่วมไปกับเรา
กลายเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุดในข้อแรก

บุญรักษา ทุกท่านครับ ;)...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าหลังต้นไม้ความเห็น (0)