22 มิถุนายน 2558

วันนี้อาจารย์ให้ไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้น ม. 1/7 ซึ่งเป็นเรื่อง การศึกษากล้องจุลทัศน์ ในคาบนี้อาจารย์มอบคาบให้แบบตั้งตัวไม่ทั้นครับ ก็เลยเป็นการแนะนำส่วนประกอบของกล้องและ การเลือนสไลด์ของกลองในตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อให้นักเรียนดูสาหร่ายห่างกระรอกแล้ว ก็ให้นักเรียนวาดรูปและบรรยายสิ่งที่นักเรียนเห็น นักเรียนบางคนก็เขียนมาว่า "เหมือนเหล็ก" "รูปนี้มีลักษณะคล้ายกับก้อนทราย และมีเม็ดทรายล้อมรอบ" "รูปนี้เหมือนหยดน้ำ จะมีเม็ดทรายปนอยู่และมีสีดำ" ซึ่งจากสิ่งที่นักเรียนได้ทำงานมาส่งนี้ ทำให้รู้ว่า ควรสอนเนื้อหาให้นักเรียนก่อนและแนะนำอย่างละเอียดว่า สิ่งที่เราดูเราควรจะเห็นอะไร และสิ่งที่เห็นมีแตกต่างจากในหนังสืออย่างไร สรุปง่ายๆ คือ ไม่มีความชัดเจนในคำสั่งครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ministoryความเห็น (0)