๖๔๔. รอยยิ้ม - ความสุข

รอยยิ้ม - ความสุข

"ความสุข"

ความสุข...ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล...แต่อยู่ภายในใจของเราเอง...

ใจ...สามารถสร้างให้สุข ให้ทุกข์ได้...ขึ้นอยู่ที่ว่าตัวเราจะเลือกแบบไหน???

แต่เมื่อใจเราสุข...อย่าสร้างความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น...

เป็นความสุขภายในใจเรา...หมั่นฝึกบ่อย ๆ จะกลายเป็นนิสัย

"สามารถสร้างสุข...ได้ด้วยตัวของเราเอง"...

สมัยเมื่อฉันเป็นเด็ก ๆ...ถือว่าฉันเป็นคนอารมณ์ดี...ชอบยิ้ม ชอบหัวเราะ

เวลาฉันหัวเราะ ถ้าเป็นสมัยนี้ คือ คำว่า คริ ๆ ๆ ...อิอิ...แบบนี้

พ่อ - แม่จะชอบว่าฉัน...หาว่าฉันเส้นตื้น...

แต่คนสมัยนั้นหาทราบไม่ว่า...การหัวเราะเบาๆ + ยิ้ม นั่นแสดงถึง

ภาวะทางอารมณ์ของคนอารมณ์ดี...มีความสุขกับชีวิตมากกว่า

เพราะความสุขแสดงถึงการมีอารมณ์ดี การยิ้มแย้มแจ่มใส...

หมายถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่เคร่งเครียด...

สมัยนี้ สภาพการณ์ต่าง ๆ ดูจะเคร่งเครียดไปเสียทุกเรื่อง

หากเราสร้างภาวะทางอารมณ์ให้เป็นคนยิ้มง่าย หัวเราะง่าย

ฉันว่า...น่าจะเป็นคนที่มีสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีเยี่ยม...

เรียกว่า...เป็นคนที่มีความสุข เพราะความสุขสามารถสร้างได้ด้วยตัวของเราเอง...

การยิ้ม การหัวเราะ จะส่งผลถึง "ความสุข" ภายในจิตใจของเราเอง

ซึ่งผลของภายในจะส่งผลออกถึงภาพลักษณ์ที่อยู่ข้างนอกตัวของเราเองด้วย

(ยิ้ม - หัวเราะ วันละนิด จิตจะแจ่มใส...แสดงถึงคนมีความสุข...คริ ๆ ๆ)

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ