วันเวลาก็ยังคงหมุนไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเราก็ยังคงต้องพยายามกันไปอีก เมื่อวานวันอาทิตย์ 12 พ.ย 49 มาเรียนคอมฯ อาจารย์การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น การสืบค้นข้อมูลจากไฟล์ต่างๆ