ตอนที่ 5

         ต่อไปนี้เป็นบทความ "สกว. กับความเป็นองค์กรเคออร์ดิค" ตอนที่ 3   ลงรายละเอียดมาก   ท่านที่ต้องการทำ KM ให้ได้ประโยชน์จริงจังต้องไม่พลาด   อ่านได้ที่นี่ (click)

วิจารณ์  พานิช