แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2549

HONEY

แถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี’ 49

รางวัลเพื่อความผาสุกของมวลชน

 

              เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 ณ ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามมินทร์ ชั้น 2 รพ.ศิริราช  :
             คณะกรรมการมูลนิธิฯ มีมติมอบรางวัลแก่คณะแพทย์ผู้อุทิศตนศึกษาค้นคว้าและพัฒนาวิธีการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงโดยการใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ (Oral Rehydration Solution, ORS หรือ Oral Rehydration Therapy, ORT) ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 และทศวรรษที่ 1970 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบพอเพียงที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่จำเป็นต้องให้น้ำเกลือทางเส้นเลือดสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ขาดเกลือแร่และน้ำจากโรคอุจจาระร่วงได้ผลอย่างดียิ่ง อีกทั้งมีราคาถูก ผู้ป่วยและครอบครัวสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมบนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์ดังกล่าวที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 มี 4 ท่าน คือ

 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 สาขาการแพทย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์สแตนลีย์ จี ชูลท์ช (Professor Stanley G. Schultz) ศาสตราจารย์ภาควิชาชีววิทยาและเภสัชวิทยาผสมผสาน (Integrative Biology and Pharmacology) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทกซัส นครฮุสตัน สหรัฐอเมริกา
จากผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลไกการดูดซึมและการนำพาของไอออนต่างๆ และเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบความรู้พื้นฐานว่า น้ำตาลสามารถช่วยให้การดูดซึมของเกลือโซเดียมในลำไส้เล็กดีขึ้น โดยน้ำตาลจับคู่กับโซเดียมจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของลำไส้เล็ก ดีกว่าโซเดียมตัวเดียว ความรู้พื้นฐานนี้ได้รับการยอมรับทั่วโลก สามารถอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ประกอบด้วยน้ำตาลและเกลือจึงสามารถแก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงได้

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549 สาขาการสาธารณสุข

1. นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน (Dr. David R. Nalin) อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแผนกวัคซีน บริษัท เมอร์ค แอนด์ โค อิงค์ มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน ได้ทำการศึกษาทดลองทางคลินิก ในทศวรรษที่ 1960 ร่วมกับ นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และทีมผู้วิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยอหิวาตกโรคขององค์การซีโต้แห่งประเทศปากีสถาน (Pakistan - SEATO Cholera Research Laboratory) ณ เมืองธากา ประเทศปากีสถาน (ปัจจุบันคือกรุงธากา ประเทศบังคลาเทศ) จนประสบความสำเร็จในการทดสอบว่าเครื่องดื่มเกลือแร่สามารถใช้แก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงแทนการให้สารน้ำทดแทนทางหลอดเลือดดำได้ ซึ่งต่อมาได้รับการค้นคว้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช (Dr. Richard A. Cash) อาจารย์อาวุโส ภาควิชาประชากรและสาธารณสุขระหว่างประเทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา
นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช โดยได้ร่วมงานวิจัยกับ นายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน และทีมงาน ได้มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาทางคลินิก ซึ่งยืนยันว่าเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ให้ทดแทนทางปากนั้น สามารถแก้ไข “ภาวะขาดน้ำ” ในผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงได้ผลดี จนนำไปสู่การพัฒนาประยุกต์ใช้เครื่องดื่มอย่างแพร่หลายทั่วโลกในเวลาต่อมา
3. นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส (Dr. Dilip Mahalanabis) ผู้อำนวยการสมาคมการศึกษาประยุกต์ (Director, Society for Applied Studies) เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ในปีพ.ศ.2513 นั้น นายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส ได้นำเครื่องดื่มเกลือแร่มาใช้ในผู้ป่วยที่เกิดโรคอุจจาระร่วงจากการระบาดของอหิวาตกโรคในค่ายผู้อพยพลี้ภัยที่รัฐเบงกอลตะวันตก ซึ่งมีผู้อพยพราว 350,000 คน นำไปสู่การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน
ผลงานของนายแพทย์เดวิด อาร์ นาลิน, นายแพทย์ริชาร์ด เอ แคช และนายแพทย์ดิลิป มหาลานาบิส เป็นความเกี่ยวเนื่องทำให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก นำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ในการรักษาผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างกว้างขวางทั่วโลกในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศไทยด้วย

                     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาท     พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2549       ในวันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2550 เวลา 17.30 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พร้อมพระราชทานเลี้ยงรับรองแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและผู้ร่วมงานภายหลังพิธีพระราชทานรางวัล

 อ่านรายละเอียดข่าว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Award

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#รางวัล#การแพทย์#2549

หมายเลขบันทึก: 59041, เขียน: 13 Nov 2006 @ 09:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)