หน้าที่ของชาวพุทธด้วยพาหุยุทธ์ชาวสยาม..

..ผมเป็นครูมวยซึ่งได้ปาวารณาตัวเป็นศิษย์พาหุยุทธ์ของหลวงปู่ฤษีสุกกทันตะ..ท่านเป็นศิษย์ของพระมหากัสสปะเถระ..ครับ..พระมหากัสสปะเถระท่านได้รับการสอนโพชฌงค์จากพระพุทธองค์..โพชฌงค์ก่อเกิดสุขภาวะแห่งความรู้ตื่นเบิกบานที่จะต่อสู้กับวัฏสังสาร..เป็นต้นทางของวิชาพาหุยุทธ์หรือรำหมัดรำมวย..พื้นฐานของการฝึก คือ สมาธิ..

..ผมฝึกมวยใช้การ นั่ง นอน ยืน เดิน (อริยาบทหลักและอริยบถย่อย)..

..เพื่อหาหนทางก่อเกิดสมาธิเคลื่อนไหว.. ด้วยการรำหมัดรำมวย..ประกอบบริกรรมและการหายใจพองยุบ..ครับ..

..มวยที่เห็นกันทั่วไปยังไม่เข้าใจเรื่องนี้อยู่มาก..แต่การเผยแพร่เรื่องนี้ก็เป็นดาบสองคม ครับ..ต้องขออภัยด้วย..

..ความจริงอยากแนะนำเรื่องนี้ให้น้องๆและลูกศิษย์ทุกคนหากมีโอกาส..ครับผม..สุขภาพคือสิ่งสำคัญที่ศาสนาพุทธของเราเผยแพร่ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา..เพื่อใช้ปกป้องเผ่าพันธุ์และพระศาสนา..ครับ..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เมื่อวานให้นักการภารโรงของสวี

สอนนักเรียนเรื่องมวยไทย

แต่สอนเป็นภาษาอังกฤษครับ