ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมัผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การผลิตมะละกอคุณภาพ ในวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2558 สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโทร 034-281084

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมัผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

เปิดฝึกอบรม การผลิตมะละกอคุณภาพ ในวันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2558 สนใจเข้ารับการฝึกอบรมโทร 034-281084-5

ขอบพระคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)