อนุโมทนาบุญ

1. อนุโมทนาบุญที่ ทำให้รู้จักเพื่อน ๆ

2. อนุโมทนาบุญที่ ให้การศึกษา

3. อนุโมทนาบุญที่ ให้ปัจจัยสี่

4. อนุโมทนาบุญที่ ให้เราได้เดินทางไปด้วยกัน

5. อนุโมทนาบุญที่ ทำให้เรามีวันนี้

6. อนุโมทนาบุญที่ ให้กำเนิดมาในโลกใบนี้

7. อนุโมทนาบุญที่ ให้การอบรมเลี้ยงดูอย่างทนุถนอม

8. อนุโมทนาบุญที่ ให้การช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้จะเป็นนิดหน่อยหรือมากมายก็ตาม

9. อนุโมทนาบุญที่ เราท่านทั้งหลายเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน

10. อนุโมทนาบุญ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรา รู้ และเข้าใจในสิ่งที่เป็นความจริงทุกประการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝันให้ไกล ไปให้ถึงความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สาตุุ๊ ^_^

เขียนเมื่อ 

เจริญในแสงแห่งธรรมนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

กมลมาแล้ว ตุ๊แสง หลบไป