๖๑๘. ความคิด

ความคิด

มนุษย์เราเกิดมา...มีมาพร้อมร่างกาย...จิตใจ...

ความคิดของแต่ละบุคคล...บางคนมีร่างกายปกติ

บางคนไม่ปกติ...มีจิตใจที่ปกติ...บางคนก็ไม่ปกติ

ความคิดบางคนคิดได้ภายในกรอบ...แต่บางคนคิดได้

แต่นอกกรอบ...มีมากมายให้เห็นถึงพฤติกรรมของคน

เราจะห้าม "ความคิด" ของแต่ละคนไม่ได้...

ยิ่งคิดมากนอกกรอบ...สังคมไทยชอบมอบและบอกว่า

คน ๆ นั้น "บ้า"...ฟุ้งเฟ้อ ทะเยอทะยาน...

แต่ถ้าคนคิดภายในกรอบ...ก็ชอบว่า ทำไมไม่คิดนอกกรอบบ้าง

เออหนอ!!! มนุษานัง เสียจริง ๆ...ไม่มีความพอดีเอาเสียเลย

นี่กระมัง!!! ที่เขาเรียกว่า..."คนเราไม่มีใครสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์"

ทำให้ฉันคิดได้ว่า...ไม่ว่า...ความคิดในกรอบ นอกกรอบ...

ก็มีทั้งข้อดี - ข้อเสีย ในตัวของมันเองทั้งนั้น...

"สัจธรรม" เสียจริง ๆ...เหมือนเหรียญ ย่อมมี ๒ ด้าน

ฉันใดก็ฉันนั้น...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)