ช่วงชีวิตที่ดีดี...กับการได้เรียนรู้

เช้านี้ลืมตาตื่น...ตามเวลากับความอบอุ่นแห่งไออุ่นของความรู้สึก
การพูดคุย..การได้ฟัง...ความน้อมใจ ด้วยเจตนา..จากใจด้วยใจ
ช่างเป็นเรื่องที่ดีที่มนุษย์เรานั้นพึงกระทำต่อกัน...ไม่ว่าใครคนนั้นคือใคร
...

เรื่องดีดี..ที่ 365 วันนั้น เราทำอะไรที่ดีดีให้กับชีวิตเรานั้นกี่มากน้อย...
เป็นคำถามที่ใช้ถามตนเสมอ...
เราใช้เรา..และใช้เรา..
แล้วเราให้อะไรแก่เราไปบ้าง...

...
หากมีใครบางคน..ขออนุญาตทำ..คิด...รู้สึก...และพูด
สิ่งที่ดีงาม...ต่อเรา..เราจะทำเฉกเช่นใด...
เหล่านี้ไม่ต้องไตร่ตรองอะไรมากมาย...
สิ่งที่ทำได้อย่างเต็มเปี่ยมในหัวใจ...ได้คือ..."อนุญาต"...อย่างน้อมใจและขอบคุณ

การให้...อย่างไม่หวังสิ่งใด...ตอบแทน..
ให้ที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกและเจตนาที่ดีงาม...
"ให้แท้"...หาใช้"ให้เทียม"ไม่...
คือ สิ่งที่ได้พบเจอ...แห่งการเดินทางชีวิตนี้...