ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate6 จะดีไหม

ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Captivate6 จะดีไหม

ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate6 จะดีไหม.docx


ผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Captivate6 จะดีไหม

โปรแกรม Adobe Cativate6 มีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อนำเสนอได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจับภาพแบบเคลื่อนไหว นำเสนอข้อมูลต่างๆซึ่งประกอบด้วยวีดีโอ ,ภาพเคลื่อนไหว ข้อความและมุ่งเน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ดี สร้างแบบทดสอบเพื่อประมวลผลได้หลายหลายรูปแบบ สามารถสร้างสื่อนำเสนอและสื่อการเรียนการสอนมาทดแทน MS PowerPoint , Flip Publisher , Adobe Flash ซึ่งโปรแกรม Adobe Captivate 6 จะช่วยผลิตสื่อการเรียนการสอน โดยช่วยให้ผู้ใช้งานได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนการการสอนได้ดี ยิ่งถ้าผู้ใช้หรือผู้อ่านมีประสบการณ์หรือทักษะในโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe Flash ,Adobe Illustrator ด้วยแล้วยิ่งจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการสร้างสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี จุดเด่นๆของโปรแกรม Adobe Captivate6 บอกได้เลยว่ารองรับขนาด 64 บิต มุ่งเน้นการปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก เช่น ข้อความ,ภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ และเสียง พร้อมการส่งออกไฟล์ได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น HTML5 ที่สามารถเปิดไฟล์ผ่าน iOS , Android ผ่านบราวเซอร์ได้
ในการเริ่มต้นการสร้างสื่อการเรียนการสอน ทีมีความจำเป็นดังต่อไปนี้
1. เริ่มต้นการสร้างโปรเจ็ค จะกล่าวถึงการเลือกรูปแบบ,การตั้งค่าโปรเจ็คและการกำหนดคุณสมบัติพิเศษของไฟล์งานที่จะออกมา
2. การจัดการไฟล์ในโปรเจ็ค เป็นการทำงานเกี่ยวกับการนำเข้าไฟล์ในรูปแบบต่างๆ เช่น MS PowerPoint , Picture , Animation , การคัดลอกไฟล์ ,การลบไฟล์ ,การจัดกลุ่ม เป็นต้น
3. การแทรกออบเจ็คต่างๆ ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการแทรกรูปทรง,การแก้ไข ,การวาดรูปทรงและการกำหนดคุณสมบัติของรูปภาพ ,การแทรกรูปภาพแบบโรลโอเวอร์
4. การบันทึกและแทรกเสียง โดยโปรแกรมมีความสามารถบันทึกเสียงผ่านไมค์โครโฟนและแทรกเสียงต่างๆเข้าไปได้ เช่น .wav , .mp3 เป็นต้น
5. การกำหนดตัวแปรและแอคชั่น เป็นการกำหนดตัวแปรเพื่อการดึง/นำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาแสดงบนสไลด์ในโปรเจ็คได้ เช่น การปิด/เปิดเสียง ,การกระโดดข้ามสไลด์ เป็นต้น
6. สร้างแบบทดสอบ สามารถสร้างแบบทดสอบ 9 ประเภทไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเลือก ,ถูก/ผิด ,เติมคำในช่องว่าง, จับคู่ ,แบบสุ่ม เป็นต้น
7. การแก้ไขและตกแต่ง เป็นการใช้คำสั่งให้สามารถทำก่อน ระหว่ง หรือหลังการสร้างโปรเจ็คก็ได้
8. การส่งออกไฟล์ เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อส่งออกโปรเจ็คไปเป็นรูปแบบต่างๆเช่น .swf , .exe , .mp4 ,HTML5
สรุปโดยรวมแล้วเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยโปรแกรมมีความยืดหยุ่นสูง เหมาะสำหรับเป็นตัวช่วยครูหรืออาจารย์ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลแก่นักเรียนได้ดี

ที่มา กฤษณพงศ์ เลิศบำรุงชัย หนังสือ สร้างสื่อการสอนมัลติมีเดียด้วย Adobe Captivate6
โดยอาจารย์ชุมพล ใจศิลป์

สาขวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน >ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณค่ะ