นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

ขับเคลื่อนต่อ PLC ..ใกล้เข้ามาทุกขณะ ตอน จัดทำคู่มือนิเทศภายในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายดอนจาน


ประเด็น ที่เราจะถาม คือ .. 1. เป้าหมายคือต้องการให้ครู เกิดความสามารถ ทักษะ ในเรื่องใด อะไร (บอกให้ชัดเจน อธิบาย ความสามารถที่ต้องการให้เกิด) 2. ประเด็นพิจารณารายการนิเทศภายในสถานศึกษา -ผอ.โรงเรียน ครู รับได้หรือไม่ มากน้อย เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข อะไร

เมื่อถึงวันที่ เรา (ศน.เครือข่าย และ ตัวแทนสถานศึกษา ผอ.รร.และ ครูวิชาการ) วันที่ 27 เมษายน 2558 กลุ่มเครือข่ายฯ ดอนจาน สพป.กาฬสินธุ์ จะต้องขับเคลื่อนและเดินทาง ต่อ .. เริ่มจาก ศน. ได้ทบทวนภาพการทำงาน ในวัน สะท้อนผล การนิเทศและการจัดการศึกษา และ วันที่ พวกเรา ได้คุยกันตั้งแต่ครั้งแรก คลิกที่นี่ โดยครั้งล่าสุด เราได้ขยับมาจนถึง หาปัญหา จัดกลุ่มปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องการแก้ไข เป็นการบ้านสำหรับการนิเทศภายใน 5 ข้อ ทาง กลุ่มนิเทศ ฯ ได้ ทำคำสั่ง (เครื่องมือการบริหารงาน) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ในการทำงาน ร่วมกัน เป็นกลุ่มเครือข่าย


การบ้าน 5 ข้อ ของพวกเรา

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ แก้งนาง หัวคู หนองโพน
2. การจัดทำแผนการสอน และการ บันทึกผลหลังสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ บ้านนา หนองพอก สายป่าแดง
3. การพัฒนาการอ่านการเขียน "อ่านออก เขียนคล่อง" ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ หนองแคน กุดครอง ด่านแต้
4. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ ดงพยุง นาจำปา
5. การการวัดผลและประเมินผล ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ บ้านม่วง สะอาด หนองแวง..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/587717


หลังจาก ทบทวนภาระงาน ได้ปล่อยให้แต่ละกลุ่ม ได้อภิปราย พูดคุย ระดมความคิด เพื่อปรับปรุง เครื่องมือแต่ละคนที่เตรียมมาภายในกลุ่มย่อย

.หลังจาก นั้น ตัวแทนกลุ่มร่วมนำเสนอและทุกคนได้ร่วมกันวิพากษ์คู่มือนิเทศภายใน... ตั้งแต่เรื่องแรก จนเรื่องสุดท้าย โดยมี ศึกษานิเทศก์ (นุชรัตน์ กชพร และ สุริยา) เป็นผู้ ร่วมวิพากษ์ เติมเต็ม ร่วมกับ ผู้เข้าประชุมฯ ทุกคน

ประเด็น ที่เราจะถาม เป็น..คำถามง่าย ๆ 2 คำถาม ... คือ

1. เป้าหมายคือต้องการให้ครู เกิดความสามารถ ทักษะ ในเรื่องใด อะไร (บอกให้ชัดเจน อธิบาย ความสามารถที่ต้องการให้เกิด)
2. ประเด็นพิจารณารายการนิเทศภายในสถานศึกษา -ผอ.โรงเรียน ครู รับได้หรือไม่ มากน้อย เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข อะไรบรรยากาศเป็นไปด้วยความเคร่งเครียด สลับ กับการหัวเราะ ผ่อนคลาย และ มีหลายคำพูด หลายพฤติกรรม ที่ สะท้อนออกมา เช่น "ทีมแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ได้แบ่งหน้าที่ ในการนำเสนอ การจดบันทึก และ ช่วยตอบอภิปราย" "ทีม การจัดทำแผนฯ หลังจากนำเสนอเสร็จ ได้ปรับแก้ทันที หลังการนำเสนอ" "ทีมบรรยากาศการจัดชั้นเรียน คนนำเสนอ ได้อ่าน ข้อความ เพื่อนๆ ก็ช่วยกันกระตุ้น ให้ สรุป เป็น concept มีเสียง เชียร์ ต้องทำให้ได้ และก็ทำได้จริงๆ " "ทีม dltv ใช้การจดบันทึก และ จะนำรายการนิเทศ ไปขยายรายละเอียด เพื่อให้เห็นตัวอย่าง" ฯลฯ

สุดท้าย ทางคณะ จะช่วย กัน บรรณาธิการกิจ อีกครั้ง และจะจัดทำเป็นคู่มือกลางในการนิเทศภายในสถานศึกษา

โดยสถานศึกษาจะยึดเป็นคู่มือ แนวทางการนิเทศ .กลาง .ซึ่ง มีบางโรงเรียน จะขยับเพิ่มขึ้น หรือ ลดลง ได้ตามบริบท

มีหลาย บทสนทนา ที่เราฟังแล้ว มีความสุข และสะท้อน ว่า ทางสถานศึกษา เข้าใจแล้วว่า เขาคือ เจ้าของ "ผลงานคู่มือนิเทศอย่างแท้จริง" เป็นการทำงานร่วมกัน ที่มีเป้าหมายชัดเจน ....และเป็นรูปธรรม ที่สุด

แต่ยังไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย ของ คณะ เรา ..

ขั้นต่อไป ..จะต้องเป็นกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนเข้าสู่สถานศึกษา (โดยกลุ่มนิเทศฯ ) และ จะเป็นการแสดงฝีมือการบริหาร ของ ผอ.สถานศึกษา ในการ ขับเคลื่อให้เกิดระบบการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง

เคยฝันไว้ ว่าจะต้องมาถึงจุดนี้ให้ได้ และก็เป็นจริง จะสำเร็จจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ดีได้หรือไม่ ..ไม่ทราบ ..แต่จะพยายามขับเคลื่อน ต่อไป .


.. ขอบคุณทีมงาน มีวันนี้ได้ มีความสุขจริงๆ ค่ะ


คำสำคัญ (Tags): #km#plc
หมายเลขบันทึก: 589412เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2015 12:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 เมษายน 2015 01:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี