นุชรัตน์
ดร. นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

สะท้อนผลการนิเทศการศึกษา : ทบทวนการทำงาน ของศึกษานิเทศก์ และ สถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558


เรามาสะท้อนผลหลังเสร็จกิจกรรมวันนี้ เราคิดว่า สถานศึกษา คงไม่คุ้นเคยกับกระบวนการที่เกิดจากการแชร์ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน หรือ ที่พวกเรา เรียกว่า KM , PLC ทำให้ระยะแรกๆ การเล่าเรื่องอาจจะฝืด ไปบ้าง แต่พวกเราก็ดีใจ และภูมิใจ ที่ครู ผอ.โรงเรียน ไว้ใจ และเล่าเรื่อง ต่างๆ ออกมา แม้ว่า การเปิดใจครั้งนี้ ซึ่งเราสังเกตว่า อาจจะไม่ สมบูรณ์ สักทีเดียวนัก แต่ก็เป็นนิมิตรหมาย การทำงานร่วมกันที่ดี และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม "


การสะท้อนผลทบทวนจัดการศึกษาในวันนี้ เป็นแผนซึ่งอยู่ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ของกลุ่มเครือข่ายดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อ่านเรื่องเดิมที่นี่ https://www.gotoknow.org/posts/581698 หลังจากที่ได้รับการประสานวัน เพื่อทบทวน ล้อมวง คุยกันที่แน่นอน ทีมของ ศน.ประกอบด้วย ผอ.สมหวัง ศน.นุชรัตน์ และ ศน.กชพร จึงได้เริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น. เราเริ่มทบทวนฉายภาพกิจกรรมที่เราทำมาร่วมกัน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และวันนี้ จากผลการประเมินระดับชาติ ประกาศมา เราจึงมานั่งทบทวนกันว่า เกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่า โรงเรียนเราส่วนใหญ่ ผสฤ.กระเตื้องขึ้น เกือบทุก ร.ร. แต่ ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ดังนั้น

เราคุยกันว่า จะเริ่มต้นจาก ศน.นุุชรัตน์ จะสะท้อนผล การทำกิจกรรมกับกลุ่มฯ และสภาพปัญหาที่เราค้นพบ ในภาคเรียนที่ผ่านมา และ ต่อด้วย ศน.กชพร จะสะท้อนภาพ ผล ONET2557 หลังจากนั้น คุณครู และ ผอ.ทุกคน (14 โรงเรียน) จะต้องเล่าออกมา ว่าปีที่แล้ว ทำอะไรบ้าง ผลเป็นอย่างไร ต้องการอะไร


ภาพ สะท้อนผลจากการนิเทศการศึกษา มีข้อค้นพบ และเป็นอุปสรรค คือ


หลังจากที่ ศน.ได้ สะท้อนภาพการนิเทศเสร็จลำดับต่อไป ผอ.โรงเรียน และครู ช่วยกันเล่า สภาพ โรงเรียนละ 15 นาที คือ กติกา พวกเราเริ่ม แชร์ประสบการณ์ แนวทาง วิธีปฏิบัติ และ สิ่งที่เราอยากจะแก้ไข ให้ดีขึ้น ทุกคน ตอนเล่า ในคนแรกๆ อาจจะไม่ตรงประเด็นจะเป็นการนำเสนอสิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องมาร่วมกันแก้ปัญหา ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนหน้า ว่าเราจะมีการปรับตัวอย่างไร

ทีมเรา ก็เริ่ม จะลังเล ว่าจะออกไหมหนอ จะได้ไหมหนอ และพยายาม ตะล่อมให้เข้าประเด็น ซึ่งคนท้ายๆ จะ เริ่ม มองออกและโฟกัสไปที่ปัญหา ที่ต้องการร่วมกันแก้ไข ไม่น่าเชื่อเลยว่า ปัญหา แต่ละโรงเรียน มีทั้งแตกต่างกัน และ ใกล้เคียงกัน พวกเราเหลือบไปดู ที่ แผ่นกระดาษที่มีการช่วยกันบันทึกพบว่า มี 38 ปัญหา ที่เขาระบายออกมา

ทีมเรา ก็ตัด group ให้เหลือ ประมาณ 10 ประเด็น และ ช่วยกันคัดเลือกเอา เฉพาะ ประเด็น / ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในเทอมหน้า ได้ 5 ปัญหา /ประเด็น กลุ่มเครือข่ายดอนจาน พวกเรา ทำพันธะสัญญากันว่า จะมาทำคู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่มีรายละเอียด นำสู่กันปฏิบัติได้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดการทำงาน พวกเรา จะใช้คู่มือนี้ในการนิเทศ ในเทอมหน้า โดย ผอ.และครู ร่วมกับ ศน. ประเด็น ใน

ปีการศึกษา 2558 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาดอนจาน จะมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ...ดังนี้

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ DLTV ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ แก้งนาง หัวคู หนองโพน
2. การจัดทำแผนการสอน และการ บันทึกผลหลังสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ บ้านนา หนองพอก สายป่าแดง
3. การพัฒนาการอ่านการเขียน "อ่านออก เขียนคล่อง" ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ หนองแคน กุดครอง ด่านแต้
4. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ ดงพยุง นาจำปา
5. การการวัดผลและประเมินผล ทีมโรงเรียนจัดทำแนวปฏิบัติและคู่มือ บ้านม่วง สะอาด หนองแวง

พวกเราก็ให้ แต่ละโรงเรียน ร่วมกันแบ่งกลุ่มช่วยกันทำคู่มือ หลังจากนั้น นัดหมายกันส่งงาน และ มาร่วมกันวิพากย์คู่มือ โดย ศน.ให้แนวทาง และองค์ประกอบ ในการจัดทำคู่มือนิเทศ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เรา นัดหมายกันอีกครั้ง ใน เดือน พค. ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งหลาย คนบอกว่า ไม่อยากนัดเมษ. ขอ พักผ่อน ..

หลังจาก ที่ เราร่วมกัน สร้างข้อตกลงนัดหมายเสร็จเรียบร้อย ท่าน ผอ.จีระศักดิ์ รร.บ้านม่วงวิทยายน ได้กล่าวปิดสรุปงาน ท่านบอกว่า ตอนแรกไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรกัน ก็ทำกันไปแบบงง ผมคิดว่า มันอ้อมไป อ้อมมา เราโค้งกันตั้งนาน ..แต่สรุปท้าย เรามาถึงจุดนี้ได้ ก็ รู้สึกยินดี และดีใจ ที่เราจะมีทิศทางในการนิเทศที่ชัดเจน

"เรามาสะท้อนผลหลังเสร็จกิจกรรมวันนี้ เราคิดว่า สถานศึกษา คงไม่คุ้นเคยกับกระบวนการที่เกิดจากการแชร์ประสบการณ์ การทำงานร่วมกัน หรือ ที่พวกเรา เรียกว่า KM , PLC ทำให้ระยะแรกๆ การเล่าเรื่องอาจจะฝืด ไปบ้าง แต่พวกเราก็ดีใจ และภูมิใจ ที่ครู ผอ.โรงเรียน ไว้ใจ และเล่าเรื่อง ต่างๆ ออกมา แม้ว่า การเปิดใจครั้งนี้ ซึ่งเราสังเกตว่า อาจจะไม่ สมบูรณ์ สักทีเดียวนัก แต่ก็เป็นนิมิตรหมาย การทำงานร่วมกันที่ดี และมีวัฒนธรรมการทำงาน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม "

พวกเรา จะทำต่อไป เช่นกัน จะไม่ย่อท้อ เพราะสิ่งที่พบเจอในทุกวัน มีอุปสรรค ปัญหา บั่นทอน ความรู้สึกบ้าง .. แต่จะพยายามหนักแน่น และ ก้าวเดินไปพร้อมกัน ..เรานัดหมายกันคลี่งานครั้งหน้า ต้น พค. นี้
คำสำคัญ (Tags): #km#plc#นิเทศ#ดอนจาน
หมายเลขบันทึก: 587717เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2015 21:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มีนาคม 2015 11:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี