สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๓๗) ออกกำลัง

" ออก จากที่มีปรับขยับร่าง

กำลังกาย นำทางสร้างสดใส

ต้อง ยืดเส้นยืดสายหลายทางไป

เคลื่อนไหว ให้ได้แรงแกร่งพลัง

ออก จากความวุ่นวายหลายหลากเรื่อง

กำลังใจ ได้ประเทืองเรืองรุ่งหวัง

ต้อง สงบสำรวมใจไม่ให้พลั้ง

หยุดนิ่ง ดั่งนิทราสมาธิดี"

Evening exercise 18/4/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)