กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๕๓) รดน้ำดำหัว

"ปันพร ท่านสอนสั่ง

สร้างพลัง กำลังใจ

รักศิษย์ ดุจดวงใจ

เติมเต็มให้ ได้ปัญญา

สงกรานต์ สู่ปีใหม่

รัตนตรัย ได้รักษา

คุ้มครอง อาจารย์มา

สุขอุรา อายุยืน"

17/4/58

น้อมรำลึกพระคุณครู

แด่ อ.ผจญ และ อ.สุวัฒน์ ด้วยความเคารพ

(ภาพจากน้องบัว พอช.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)