มายาคติของนักเรียนที่ดี ตอนที่ 3

2. ความเป็นไปไม่ได้ของนักเรียนที่ดี (The impossibility of being a good student)

แน่นอนว่า สิ่งที่แสดงถึงนักเรียนที่ดี คือ การสวมแว่นตา ก็คือ นักเรียนที่กำลังสวมแว่นตาอยู่ และฉันก็เองก็เห็นเช่นกัน แต่ฉันไม่อยากจะขับไล่ความคิดนี้

แต่ลองดูสิว่าอะไรดำรงอยู่ที่ตรงนั้น นักเรียนเงียบ, สนใจ, มีเกรดที่ดี, นอบน้อมต่อครู, ทำการบ้านสม่ำเสมอ, มีความฉลาด (มีค่าสัมพันธ์กับการได้เกรดที่ดี) เมื่อเราได้ลักษณะเหล่านี้ในกระดานดำ ฉันถามพวกเขาว่า มีนักเรียนกี่คน ที่เป็นนักเรียนที่ดีจริงๆ จริงๆแล้ว ฉันถามพวกเขาในสิ่งนี้ ก่อนที่จะเรากำลังใช้มาตรฐานในการคัดชื่อ (listing criteria) และโดยพร้อมเพรียงกัน พวกนักเรียนได้ยกมือขึ้นและกล่าวว่า ฉันได้ 82% ในประวัติศาสตร์ ฉันมีคะแนน 90 ในวิชาภาษาอังกฤษ สิ่งนี้ทำให้เกิดการถดถอยเล็กน้อย ในเรื่องอะไรเป็นสิ่งทำให้เกิดนักเรียนที่ดี?

เมื่อฉันถามพวกอื่นว่ามีหลักฐานอะไรในการแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นนักเรียนที่ดี คนอื่นๆต่างบอกว่า พวกเขาไม่มีเกรดที่ดีนัก, พวกเขาบางครั้งก็พูดเล่นในห้อง, หลายคนก็บอกว่าพวกเขาไม่ฉลาดเลย , นอกจากนี้ ยังมีบางคนบอกอีกว่าพวกเขาไม่ได้ทำภาระงานสัก 2-3 ชิ้นด้วย เมื่อให้มีการโหวต ปรากฏว่า ห้องนี้มี 25% ที่เป็นเด็กดี แล้วที่เหลืออีก 75% จะบอกว่าพวกเขาเป็นความผิดพลาดแบบอัตโนมัติ (automatic failure) บางคนจะมองว่าตนเองเป็นคนโง่เสียด้วยซ้ำ

เช่นเดียวกับครูคนอื่น ฉันชอบห้องเรียนที่เต็มไปด้วยนักเรียนที่มีความเอาใจใส่, เน้นไปที่การเรียน, เงียบ, และนอบน้อมด้วยกันทั้งนั้น แต่ที่ฉันมีโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนที่ชอบทำงานบางอย่าง และชอบเล่นเกมมากกว่าทำอย่างอื่น ฉันคิดว่าคำถามจากคำถามของครูเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังมากกว่า ฉันควรจะคาดหวังให้นักเรียนของฉันเป็นคนดีตลอดอย่างนั้นหรือ แน่นอนว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่เมื่อเราเจอในสภาพความเป็นจริง ก็เหมือนกับว่าพวกเราขับรถผ่านศูนย์กลางของเมืองในชั่วโมงเร่งด่วน และพบว่าพวกเราล้วนแต่ผิดพลาดกันทั้งนั้น ถ้าเราเริ่มการคาดหมายไว้สูง ถ้าเราคาดหมายนักเรียนของเรา (โดยไม่คำนึงถึงอายุ) ที่จะมีการประพฤติปฏิบัติได้เหมือนอย่างเราแล้วหละก็ ทั้งเราและพวกนักเรียนต้องพบกับความผิดพลาด และชั้นเรียนต้องพบกับการเรียนรู้ที่ขาดแรงจูงใจ ขัดจังหวะด้วยความโมโห

นักเรียนที่ดีไม่เคยดำรงอยู่ นักเรียนที่ดีคือมายาคติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผลประโยชน์ของครู มายาคติของนักเรียนที่ดี จะบอกนักเรียนว่าครูคาดหมายต้องการอะไร

หนังสืออ้างอิง

David Petrie. (2014). The Myth of the Good Student. http://teflgeek.net/2015/01/15/the-myth-of-the-good-student/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญา, มานุษยวิทยา, สังคมวิทยา, สัญญวิทยา, จิตวิทยา และทฤษฎีเกี่ยวกับสังคมต่างๆความเห็น (2)

ชอบที่David Petrie. (2014) สรุปว่า นักเรียนที่ดีคือมายาคติ ซึ่งสร้างขึ้นโดยผลประโยชน์ของครู

น่าจะให้คนที่ทำธุรกิจเครือข่าย เข้าไปสอนวิชา ทัศนคติและการให้คุณค่าตัวเอง สร้างบรรยากาศในทางบวก เปลี่ยนมุมมองใหม่ ให้คุณค่ากับทุกคน