สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒๕) สมใจ

"ขออัญเชิญ คุณพระศรี รัตนตรัย

บันดาลให้ น้าจิ๋มได้ มีสุขศรี

อายุยืน ยาวนาน นับหมื่นปี

วรรณะดี มีชัย ภัยจากจร

ครบวันเกิด พริ้งเพริศ เลิศยศศักดิ์

มีคนรัก ภักดิ์ใจ ไม่ถ่ายถอน

บารมี เลอค่า ฟ้าอมร

สถาพร สมใจ สุขสมจริง"

9/4/58

สุขสันต์วันเกิดครับน้าจิ๋ม

อ.สมใจ กสิกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)