สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๒๔) ชีวิตต้องมีหลักการ

"ชีวิต คนเกิดมาทำหน้าที่

ไร้ หลักชี้ชีวีเฉาเศร้าหม่นหมอง

ความ เป็นจริงทิ้งไว้ในครรลอง

หมาย ครอบครองตรองจำทำสิ่งดี

ถ้า มัวคิดติดใจในสิ่งชั่ว

ไร้ ความกลัวตัวใจไร้ศักดิ์ศรี

หลัก ไม่มั่นพันผูกถูกผิดมี

การ ทำดีมีสุขไร้ทุกข์ใจ"

Morning exercise 9/4/58

ติวานนท์ นนทบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)