เส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

เส้นทางเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ชมได้ ที่นี่ ว่าเงินไปที่ไหนบ้าง

วิจารณ์ พานิช

๙ เม.ย. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)