กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๓๗) พชร

"เพชรนี้ พชร

วิริยะ ประสบผล

เจียรนัย เพชรในตน

ให้เห็นผล ดลบันดาล

วิวัฒน์ พัฒนา

ให้เห็นค่า น่ากล่าวขาน

ล้มลุก ถึงคลุกคลาน

จงก้าวผ่าน สานฝันตน"

1/4/58

กำลังใจพี่แคน

(พชร = พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร)

เรือนสุภาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)