สุนทรีย์กวีศิลป์ (๓๐๒) ทางเดินเลือกได้

"คนเรา มีที่มาพาแตกต่าง

เลือก เส้นทางอย่างไรไม่ให้หมอง

เกิด มาจนหรือมีที่ใฝ่ปอง

ไม่ได้ ต้องตามใจใฝ่ต้องการ

แต่ ละคนดิ้นรนบนทางสู้

เลือก เรียนรู้สิ่งดีที่เล่าขาน

ทางเดิน ชีวิตลิขิตให้ใจเบิกบาน

ได้ ก้าวผ่านสานฝันสรรค์สิ่งดี"

Morning exercise 28/3/58

หนองหลวง เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์



ความเห็น (0)