นาย ธนัทเดช คุ้มสุข


ครูอัตราจ้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
Username
weeradet2535
สมาชิกเลขที่
206525
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

ปี 2548 สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย

ปี 2549 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ปี 2554 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ปี 2554 - 2558 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผลงานดีเด่น

ปี 2553 ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีงาม จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี 2553 ได้รับคัดเลือก ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

ประวัติการทำงาน

ปี 2553 - 2554 ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสุรินทร์ภักดี

ปี 2557- 2558 เป็นประธานรุ่นสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ฝึกสอนปี 2558

โรงเรียนสุรวิทยาคาร

ครูอัตราจ้าง

ปี 2559-ปัจจุบัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพนมพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี