การใช้ LG G3 เพื่อเป็นเครื่องทดสอบการพัฒนาแอปแอนดรอยด์

การใช้ LG G3 เพื่อเป็นเครื่องทดสอบการพัฒนาแอปแอนดรอยด์นั้นจะต้องมีการตั้งค่าให้ LG G3 ติดต่อเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ USB Debugging Mode

ถ้าหากไม่สามารถคลิกช่อง USB Debugging ได้ ให้คลิก OFF และ ON ของ Developer Options


ที่มา: http://www.joe0.com/2014/07/13/how-to-enable-devel...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ความเห็น (0)