ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด การประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ดดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบให้

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 27 มีนาคม 2558

ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

การประชุมกรมการจังหวัดร้อยเอ็ด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)