สะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำปาว

สะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำปาว

สะพานเทพสุดาข้ามเขื่อนลำปาว อำเภอหนองกุงศรี-อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธ์ุ***สะพานเทพสุดา หรือสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำลำปาว ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยกรมทางหลวงชนบทได้รับมอบหมายจาก กระทรวงคมนาคม ให้ดำเนินการสร้างสะพานข้ามเขื่อนลำปาว มีความยาว 2040 เมตร จากแหลมโนนวิเศษ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ กับ ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แล้วเสร็จในเดือน 20 ธันวาคม 2553 ได้ทดลองให้รถแล่นข้ามไปมาหาสู่กันได้แล้ว แต่ยังไม่มีพิธีเปิดเป็นทางการ โดยคาดว่าเมื่อเปิดให้ประชาชนสามารถสัญจรข้ามสะพานดังกล่าวได้ในระยะแรกจะมีการคมนาคมประมาณ 6,000-10,000 คันต่อวัน


สะพานเทพสุดา ถือเป็นประตูสู่อินโดจีน หรือ อีสท์เวสอีโคโนมิค คอริดอร์ หรือเส้นทาง กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร - สปป.ลาว และประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ยังจะสามารถช่วยย่นระยะการเดินการคมนาคมของประชาชนได้กว่า 100 กิโลเมตร และสามารถเอื้ออำนวยความสะดวกด้านคมนาคมสำหรับประชาชน เกษตรกรในการขนถ่ายสินค้าการเกษตรส่งเข้าตัวจังหวัด โดยเฉพาะ อ.หนองกุงศรี อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ที่จะย่นระยะทางได้กว่า 120 กิโลเมตร

***วันที่ 26 ธันวาคม 2553 ขบวนนักปั่นจักรยานเสือภูเขากว่า 3,000 คน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกันปั่นจักรยานจากบริเวณเกาะมหาราช ฝั่งอำเภอหนองกุงศรี ข้ามสะพานเทพสุดา มุ่งหน้าสู่พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งขุดค้นซากฟอสซิสไดโนเสาร์ ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียน จากนั้นนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็น ประธานเปิดปีการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ และเปิดการแข่งขันจักรยานที่หน้าพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญ ชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศได้รับรู้ รับทราบถึงความพร้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกๆ ด้าน.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101ความเห็น (0)