บทบาทของธนาคารกลางเมื่อเกิดวิกฤต

เมื่อประเทศเจอวิกฤตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม ปัญหาเศรษฐกิจ และที่เห็นชัดๆก็คือวิกฤตทางการเงินต่างๆ ธนาคารกลางจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ ในสิ่งที่ธนาคารกลางสามารถทำได้ โดยมีเครื่องมือที่สำคัญๆอยู่ 2 อย่างคือ

1.อัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารกลางอาจปรับลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามภาวะ ณ ขณะนั้น เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

2.ค่าเงิน โดยธนาคารกลางอาจแทรกแซงค่าเงินเมื่อเกิดปัญหาค่าเงินอ่อนค่าหรือแข็งค่าจนเกินไป หรือค่าเงินมีความผันผวนมากซึ่งจะส่งผลเสียกับธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารกลางก็จะแทรกแซงไม่ให้ค่าเงินผันผวนจนเกินไป

ซึ่งนอกเหนือจากเครื่องมือดังกล่าวแล้วธนาคารกลางยังสามารถช่วยเหลือหน่วยธุรกิจต่างๆเมื่อเกิดวิกฤตได้โดยกระทำผ่านธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งอาจเป็นการช่วยผ่อนปรนนโยบายทางการปล่อยสินเชื่อต่างๆ รวมถึงเพิ่มสภาพคล่องโดยการซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์นำเงินที่ได้ไปปล่อยสินเชื่ออีกทีหนึ่ง

จะเห็นได้ว่าธนาคารกลางมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศผ่านวิกฤตต่างๆมาได้ โดยกระทำผ่านเครื่องมือต่างๆข้างต้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความเห็น (0)