ความหมายplc

กระบวนการ plc ซึ่งได้เปรียบเทียบ plc เป็นเครื่องจักร ซึ่งประกอบด้วย

1. กลุ่มคนที่่มาจากหลายที่ต่างคนต่างมีความรู้กันคนละเรื่องถึงแม่อยู่มนองค์กรเดียวกันก็ตาม แต่ทุกคนมีจุดหมายเดี่ยวกัน จึงเกิดการรวมกลุ่มคนที่มีจุดหมายเดี่ยวกันคุยกันเพื่อหาแนวทางไปสู่จุดหมายเดียวกัน

2. ในองกรณ์ต่างคนต่างมีความสามารถคนละด้านเมื่อมารวมกันเพื่อไปสู่จุดหมายเดี่ยวกันได้เดินทางลงสู่เส้นทางเป้าหมายเดียวกันต่างคนต่างป้อนข้อมูลลงไปถึงแม้มาจากหลายกลุ่มแต่ข้อมูลที่ลงมาเพื่อให้ได้จุดหมายเดียวกันก็ลงสู่เส้นทางเดียกันเนื่องจากทุกคนคือฟันเฟืองขององค์กร เมื่อรวมกันด้วยเป้าหมายเดียวกันสิ่งสุดท้ายที่ออกมาคือผลผลิตเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระบวนการplcความเห็น (0)